2 CÁCH TĂNG ĐỘ BỀN DÂY CÁP USB IPHONE IPAD

Apple muốn thiết bị của họ thân thiện với môi trường và vào năm 2009, tổ chức Greenpeace đã vận động Apple bỏ PVC (Polyvinyl chloride), một loại vật liệu nhựa khỏi dây cáp của mình, để các sợi cáp sẽ thân thiện với môi trường, dễ phân hủy sau khi bị vứt bỏ. Nếu …

2 CÁCH TĂNG ĐỘ BỀN DÂY CÁP USB IPHONE IPAD Read More »