Chính sách bảo mật

Website mtmobile.vn sẽ không chia sẻ, công khai bất kì thông tin nào của khách hàng sử dụng trang web của chúng tôi như: Bình luận, thông tin đặt hàng, thông tin sữa chữa và các thông tin liên quan đến dữ liệu của khách hàng.