IPHONE 6 LOW BATERY

IOS 13.5 Làm iPad, iPhone Nhanh Hết Pin, Batterylife giảm mạnh

Người dùng iPhone, iPad khắp thế giới gặp hiện tượng pin hao nhanh, khởi động chậm, không thể phát video sau khi cập nhật iOS mới. Trên trang hỗ trợ chính thức của Apple trên Twitter, mỗi ngày có hàng chục phản ánh về các vấn đề với pin của thiết bị, sau khi cập nhật iOS …

IOS 13.5 Làm iPad, iPhone Nhanh Hết Pin, Batterylife giảm mạnh Read More »